PDFPrintEmail

HARDENED SAE:

WAHSAE04X 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE04Z 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE04ZG 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE04ZGT 1/4 SAE F-436 (.125 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE05BO 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL BLACK OXIDE
WAHSAE05Z 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE05ZG 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE05ZGT 5/16 SAE F-436 (.125 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE06DG 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED HOT DIP GALVANIZED DOMESTIC
WAHSAE06G 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE06X 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE06ZG 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE07X 7/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE07XT 7/16 SAE F-436 EXTRA THICK FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE07ZG 7/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE07ZGT 7/16 SAE F-436 THICK FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE08X 1/2  SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE08ZG 1/2 SAE F-436 (.097-.177) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE09X 9/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE09ZG 9/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE10DX 5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHSAE10G 5/8  SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE10X 5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE10ZG 5/8 SAE F-436 (.122-.177 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE12DX 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHSAE12G 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE12X 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE12ZG 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE14DX 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHSAE14X 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE14ZG 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE16DX 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHSAE16G 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE16X 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE16ZG 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE18G 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE18X 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE18ZG 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE20DG 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED HOT DIP GALVANIZED DOMESTIC
WAHSAE20X 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE20ZG 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE22G 1-3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED
WAHSAE22X 1-3/8 SAE F436 FLATWASHER STEEL PLAIN
WAHSAE24X 1-1/2 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE24ZG 1-1/2 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHSAE26X 1-5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE28X 1-3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE32X 2" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHSAE36X 2-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN

 

HARDENED USS:

WAHUSS04ZG 1/4 USS F-436 FLAT WASHER (160/#) HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS05ZG 5/16 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS06ZG 3/8  USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS07ZG 7/16  USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS08DX 1/2 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHUSS08DZG 1/2 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC DOMESTIC
WAHUSS08Z 1/2  USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS08ZG 1/2 USS MIL-CARB GRADE 8 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS10DZG 5/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC DOMESTIC
WAHUSS10X 5/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHUSS10ZG 5/8 USS MIL-CARB GRADE 8 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS12DX 3/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHUSS12X 3/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHUSS12ZG 3/4 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS14X 7/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHUSS14ZG 7/8  USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS16DX 1" USS F436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC
WAHUSS16TX 1" F436 USS FLATWASHER EXTRA THICK STEEL PLAIN (.250 THK X 1.125 ID X 2.50 OD)
WAHUSS16X 1 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHUSS16ZG 1  USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS20X 1-1/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN
WAHUSS20ZG 1-1/4 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS24ZG 1-1/2 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC
WAHUSS26X 1-5/8 USS MIL CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL PLAIN